List of Historical Monuments in Madhya Pradesh

Shaukat Mahal
Sanchi Stupa
Ashoka Pillar at Sanchi
Brahma and Hanuman Temple of Khajuraho
Rai Praveen Mahal
Hoshang Shah’s Tomb
Bhartrihari Caves Ujjain
Kaliadeh Palace Ujjain
Lakshmana Temple Khajuraho
Vishvanath and Nandi Temple Khajuraho
Roopmati’s Pavillion Mandu
Dinman Hardol’s Palace
Vedh Shala Ujjain
Chausath Yogini Temple Khajuraho
Dinman Hardol’s Palace
Lakshmana Temple Khajuraho
Teli ka Mandir
Gurudwara Data Bandhi Chhod
Man Mandir Palace
Gwalior Fort